Harmonogram prvního školního týdne

  • školní docházka je od září opět povinná
  • dálková výuka se obnoví v případě potřeby, pro žáky ale přímo na webu školy připravujeme možnost interaktivních kurzů a kvízů pro zopakování i rozšiření probírané látky
  • kvůli trvajícím preventivním opatřením letos zahájíme školní rok bez účasti rodičů, s výjimkou rodičů žáků 1. ročníku
  • roušky v prostorách školy nejsou povinné
  • není potřeba čestné prohlášení o bezinfekčnosti dítěte
  • družina a školní jídelna začnou ve středu (družina kvůli kratší výuce pouze do 12:00, od čtvrtka již v obvyklém provozu)
  • rodičům nabídneme v průběhu září možnost navštívit školu v odpoledních hodinách, abychom jim představili změny ve výuce pro nový školní rok (akce proběhne zvlášť pro 1. a 2. stupeň ZŠ)