Projektový den se záchrannými složkami

V pátek 11. září se žáci naší školy zúčastnili v rámci projektového dne ukázky hasičské dobrovolné jednotky z Čisté u Horek a také Červeného kříže z Jičína. Na záchranné složky se za slunečného počasí přišly podívat také děti z mateřské školy. Žáci si vyzkoušeli obvazové techniky, resuscitaci zraněného a dozvěděli se, jak přivolat první pomoc. Hasiči dětem předvedli techniku hasičského vozu, jeho vybavení a hasící přístroje. Projektový den byl pro všechny určitě velmi přínosný a zajímavý. V rámci tohoto dne děti také výtvarně ztvárnily, co si představují pod pojmem záchranáři, jak je vidí vlastníma očima. Někteří z nich si vybrali ztvárnění literární. Děkujeme za ukázku zástupcům sboru čisteckých dobrovolných hasičů a oblastního spolku ČČK Jičín.