Bruslení: informace pro rodiče

První bruslení proběhne pro přihlášené děti ve středu  6.10.2021..  Jezdit budeme pravidelně středy mimo 27.10.2021 a 17.11.2021.Celkem osm lekcí. Pro děti MŠ sledujte nástěnku,kde budou aktuální informace.   Děti ZŠ aktuální informace na messenger skupině 1.a 3. třídy a přes Markétu […]

Read more →