Učíme se na dálku: Říjen 2020

Učíme se online

12. – 23. října 2020

Dny s Festivalem vědy

K festivalu se můžeš vrátit na tomto odkaze:

Přejdi na učivo podle třídy:

1. třída

Videa pro tento týden

Český jazyk

Prvouka

https://www.youtube.com/watch?v=Sqt0GWXWHM8

2. třída

Prvouka

3. třída

Plán online výuky přes nástroj ucime.se
(odkazy ve škole online):

Anglický jazyk
pondělí 19.10. v 9:00
čtvrtek 22.10. v 10:50

Odkazy k procvičování

Matematika

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-8

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-9

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5f8d6ea62ce4f

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5f8d6ef212ce2

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5f8d6f0d602f1

Hra s kostkami !!!

Český jazyk

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/parove-souhlasky

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/pismeno-e

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/parove-souhlasky-uvnitr-slov

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/stavba-slova-3

procvičování bě-pě-vě ( hádanky) 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-slova/pravopisny-trenazer-predpony-ob-v/vyber.html

4. třída

Plán online výuky přes nástroj ucime.se
(odkazy ve škole online):

Anglický jazyk
pondělí 19.10. ve 13:00
čtvrtek 22.10. v 8:00

Odkazy k procvičování

Matematika

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10

 Hra!!! 

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/jablecne-hodovani/priklady2.htm

násobilka 9 na prstech

Český jazyk

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/stavba-slova

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-slova/pravopisny-trenazer-predpony-ob-v/vyber.html

5. třída

Plán online výuky přes nástroj ucime.se
(odkazy ve škole online):

Anglický jazyk
čtvrtek 22.10. v 10:00

6. třída

Plán online výuky přes nástroj ucime.se
(odkazy ve škole online):

Anglický jazyk
pondělí 19.10. v 8:00
pátek 23.10. v 8:00

Zeměpis
středa 21.10. v 11:00

Matematika

Týden #2:
Prvočísla a čísla složená
– Prostudovat výklad
– Zhlédnout video:

– Vypočítat příklady z učebnice:
strana 63 cvičení B 1-5.
strana 66 cvičení E 1-4. Příklady řešte pomocí T tak i stromečků


Týden #1:
Dělitelnost, znaky dělitelnosti:

Český jazyk

Literatura

Bajka
Týden #2:
Vypracujte v pracovním sešitu stranu 9.


Týden #1:
Přepište si a prostudujte zápis. Vypracujte v pracovním sešitu strany 6, 7 a 8.(zápis je přiložen zde)

Anglický jazyk

Fyzika

Magnetické vlastnosti látek
učebnice strana 28 – 36
Prezentace: magnet,
magnetické vlastnosti látek

Názorné opakování převodů jednotek:

Dějepis

Týden #2:
Opakování
– Vyplnit přiložený text


Týden #1:
Pravěk v českých zemých:

Přírodopis

Prohlédnete si prezentaci. 
Přečtěte a prohlédněte si informace v učebnici. 
Nakreslíte si vlastní obrázek rostlinné a živočišné buňky.
Naučíte se jakou funkci mají jednotlivé organely v buňce.

Informatika

Software – programové vybavení počítače.
Prostudujte si prezentaci. (přiložena v příloze)

Hudební výchova

Jak “funguje hudba”.
Hudební výrazové prostředky. Podívejte se na prezentaci. Zapište si do sešitu, co je melodie a rytmus.

Výtvarná výchova

Graffiti – návrh vlastního jména.
Úkol najdete v prezentaci.

7. třída

Plán online výuky přes nástroj ucime.se
(odkazy ve škole online):

Německý jazyk
úterý 20.10. v 10:00
čtvrtek 22.10. v 8:00

Matematika

Týden #2:
Sčítání a odčítání zlomků
– Prostudovat výklad
– Zhlédnout videa:

– Vypočítat příklady z učebnice:
strana 33 cvičení A1 1-3
strana 35 cvičení B2 1-3 s postupy výsledky nestačí opsat !!!
strana 38 cvičení C 1-3 s postupy výsledky nestačí opsat !!!


Týden #1:
Prostudovat přiložený výklad “Zlomky” a vypracovat přiložené příklady..

Český jazyk

Týden #1:
Zobrazit soubor se zadáním ke stažení

Literatura

Povídka
Vypracujte v pracovním sešitu stranu 5.

Anglický jazyk

 – opakovat slovní zásobu na téma Oblečení
– zopakovat si gramatiku – přítomný prostý čas a přítomný průběhový čas – dle pracovního sešitu
str.74
– učebnice str.13/5,7,9
– učebnice str. 15 – přečíst a přeložit, neznámá slovíčka vypsat do slovníčku
– pracovní sešit str.8,9
– slovní zásoba celé úvodní lekce Welcome
K domácímu učení používat učebnice, pracovní sešit a možno také procvičovat online přes stránky
www.skolasnadhledem.cz – online cvičení  – cizí jazyk – úroveň A1

Německý jazyk

Týden #2:
Věty s pravidelnými slovesy v přítomném čase
(stáhnout cvičení)

Týden #1:
Časování pravidelných sloves v přítomném čase (Otevřit zadání)

Fyzika

Opakování již probraného učiva: 
Co je pohyb?
Rozdělení pohybů
Rychlost
Výpočet dráhy, rychlosti a času

Nové učivo:
Grafické znázornění rychlosti pohybu 
Grafické znázornění dráhy pohybu
…Závislost dráhy nebo rychlosti na čase
učebnice strana 19. – 26.

Dějepis

Týden #2:
Seveřané, Vikingové a Slované
– Přečíst si strany 32 -35
– Opsat zápisy: Slované a Seveřané
– Vyplnit pracovní sešit strana 9 – 10
– Zhlédnout video :

Týden #1:
Přepsat si  zápis o “Křížových výpravách do sešitu.

Zeměpis

Týden #2:
Zopakovat si a naučit se informace o podnebných pásech.
Vypracovat si test na povrch Afriky – naučit se odpovědi
Vypracovat test Afrika a zaslat mi ho zpět na email: cepa.ml@seznam.cz

Týden #1:
Orientace na mapě: Afrika.
Vypracovat seznam zemí na kontinentu Afrika. Ke každé zemi zároveň vyhledat hlavní město.Vypracování může být v podobě obrázku. Obrázek musí mít legendu s popisem země-hl. město.

Přírodopis

Týden #2:
Prohlédnete si prezentaci. 
Přečtěte a prohlédněte si informace v učebnici. 
Nakreslíte si vlastní obrázek rostlinné a živočišné buňky.
Naučíte se jakou funkci mají jednotlivé organely v buňce.


Týden #1:
Z učebnice vypsat a naučit se seznam podmínek a projevů života
Naučit se rovnici fotosyntézy (+opsat si ji do sešitu)

Informatika

Software – programové vybavení počítače.
Prostudujte si prezentaci. (přiložena v příloze)

Hudební výchova

Jak “funguje hudba”.
Hudební výrazové prostředky. Podívejte se na prezentaci. Zapište si do sešitu, co je melodie a rytmus.

Výtvarná výchova

Graffiti – návrh vlastního jména.
Úkol najdete v prezentaci.

8. třída

Plán online výuky přes nástroj ucime.se
(odkazy ve škole online):


Německý jazyk
úterý 20.10. v 10:50
čtvrtek 22.10. v 10:50

Anglický jazyk
středa 21.10. v 8:00

Chemie
pátek 23. 10. v 8:15

Matematika

Týden #2:
Pythagorova věta
– Zhlédnout videa:

– Vypočítat příklady z učebnice:
strana 27 cvičení B 1-4 s postupy výsledky nestačí opsat !!!
strana 33 cvičení B 1-2 s postupy výsledky nestačí opsat !!!Týden #1:

Český jazyk

SLOVA PŘEJATÁ A JEJICH VÝZNAMY

Literatura

Týden #1:
Autoři romantismu – Anglie.
Přepište si a prostudujte zápis. Vypracujte v pracovním sešitu strany 9 a 10.

Týden #1:
Romantismus
Přepište si a prostudujte zápis. Vypracujte v pracovním sešitu strany 7 a 8. (zápis najdete zde

Fyzika

Opakování učiva co jsme probrali společně ve škole: Práce, Výkon, Účinnost


Nové téma na tento týden: 
Polohová a pohybová energie učebnice strana 16 – 19.

Chemie

Oddělování složek ze směsi. Skupenství látek.

Napište si zápis do sešitu. Sejdeme se online v pátek 23. 10. 2020 v 8:15 hodin. Odkaz na přihlášení najdete ve Škole online.

Anglický jazyk

Dějepis

Týden #2:
– Přečíst si strany 24 -26
– Opsat přiložený zápis
– Vyplnit pracovní sešit strana 7
– Zhlédnout video:


Týden #1:
České země po třicetileté válce:

Německý jazyk

Věty s pravidelnými slovesy v přítomném čase
(stáhnout cvičení)

Zeměpis

Vaším úkolem je si vzít mapu a vyhledat si pojmy ze souboru ČR – vodstvo.
Dalším úkolem je vyhledat jména a nadmořskou výšku našich pohoří. Vyplněnou tabulku mi zašlete zpět.
V učebnici na straně 25 máte souhrn informací o ČR. Tyto informace se naučte.

Přírodopis

Týden #2:
Spojení kostí, stavba kloubu.
Napište si zápis do sešitu a prostudujte. Procvičte – pracovní sešit str.: 7.

Týden #1:
Kosterní soustava 
Přepište si zápis do sešitu, prostudujte Vypracujte stranu 6 pracovního sešitu. (zápis v příloze)

Informatika

MS WORD – základní ovládání programu
Prostudujte si prezentaci a vypracujte zadaný úkol.

Hudební výchova

Středověk v hudbě.
Podívejte se na prezentaci. Udělejte si zápis do sešitu.

9. třída

Plán online výuky přes nástroj ucime.se
(odkazy ve škole online):

– úterý 20.10.:
v 8:00 Anglický jazyk
v 9:00 Matematika
v 10:50 Fyzika

– středa 21.10.:
v 8:00 Německý jazyk
v 9:00 Matematika
v 11:40 Chemie

– čtvrtek 22.10.:
v 9:00 Matematika
v 10:00 Německý jazyk

Matematika

Lineární rovnice

Opakování (vždy 3 náhodné příklady)

[h5p id="12"]

Popis na: matematika.cz

Ekvivalentní úpravy rovnic

Řešené příklady na procvičení

Přírodopis

Český jazyk

ČLENĚNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY:

SYNONYMA, ANTONYMA, HOMONYMA:

Literatura

Týden #2:
Světová literatura 2. poloviny 20. století – Anglie
Přepište si a prostudujte zápis.
Vypracujte v pracovním sešitu stranu 10.

Týden #1:
V pracovním sešitě vypracujte stranu 18 a stranu 24.

Anglický jazyk

pokračovat v učení nepravidelných sloves – viz tabulka v učebnici
– učebnice str.15,16 – neznámá slovíčka vypsat do sešitu a přeložit
– gramatika – zero conditional – učebnice str.18 – vypracovat + nastudovat si přehled gramatiky dle pracovního sešitu str. 60 – udělat si zápisek do sešitu
– PS str.8,9/1

K domácímu učení používat učebnice, pracovní sešit a možno také procvičovat online přes
stránky www.skolasnadhledem.cz – online cvičení  – cizí jazyk – úroveň A2

Německý jazyk

Týden #2:
Skloňování osobních zájmen – věty s vysvětlením
(stáhnout cvičení)

Týden #1:
Osobní zájmena a jejich skloňování (Otevřit zadání)

Zeměpis

Týden #2:

Vaším úkolem je si vzít mapu a vyhledat si pojmy ze souboru ČR – vodstvo.
Dalším úkolem je vyhledat jména a nadmořskou výšku našich pohoří. Vyplněnou tabulku mi zašlete zpět.
V učebnici na straně 25 máte souhrn informací o ČR. Tyto informace se naučte.Týden #1:
Orientace na mapě ČR
Vypsat všechna CHKO a NP na našem území.Vypsat město (100+) obyvatel v blízkosti: Pálava, Čapí hnízdo, továrna škoda 1,2 a 3, Sněžka, pivovar Budvar, Paramo, Chrám svaté Barbory, Gotwaldov-Baťa,  sídlo leteckého průmyslu, rodiště bratří Čapků, hrobka šlechtického rodu Harachů, jakýkoliv cukrovar na území ČR, místp výroby cigaret, český  kapr, Jan Becher, 2 místa výroby el. proudu jadernou reakci, česká genová rezerva bílo-černo pruhovaného prasete – místo zrodu plemene, vznik kostkového cukru – kde?

Dějepis

Přečíst si kapitolu “Kultura a věda v meziválečném období” strana 32 – 36 + vypracovat pracovní sešit strana 13-15.

Týden #2:
Pokračovat s referátem na zadané téma.

Chemie

Týden #2:
Elektrolýza
Napište si zápis do sešitu. Sejdeme se online ve středu 21. 10. 2020 v 11:40 hodin. Odkaz na přihlášení najdete ve Škole online. 

Týden #1:
Redoxní reakce
(podrobnosti na škole online)

Beketovova řada reaktivity kovů
(podrobnosti na škole online)

Fyzika

Týden #2:
Magnetické pole cívky s el. proudem,
elektromagnetická indukce.
Napište si zápis do sešitu. Sejdeme se online v úterý 20. 10. 2020 v 10:50 hodin. Odkaz na přihlášení najdete ve Škole online.


Týden #1:
Magnetismus, magnetické pole

Podrobnosti na Škole online.

Magnetismus, magnetické pole

Podrobnosti na Škole online.

Informatika

MS WORD – základní ovládání programu
Prostudujte si prezentaci a vypracujte zadaný úkol.

Hudební výchova

Středověk v hudbě.
Podívejte se na prezentaci. Udělejte si zápis do sešitu.