Postupné obnovení prezenční výuky na 1. stupni ZŠ a provozu MŠ od 12. dubna 2021

Od pondělí 12. dubna 2021 se obnovuje prezenční výuka na 1. stupni ZŠ. Žáci budou školu navštěvovat v rotačním režimu. V prvním týdnu se do školy vrátí žáci 3. až 5. ročníku. Od 19. dubna je ve škole vystřídají žáci 1. a 2. ročníku. Mateřská škola se od 12. dubna otevírá dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání. Znění mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví najdete pod informacemi o testování na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Zdroj informací: https://testovani.edu.cz/

Testování

Osobní přítomnost na prezenční výuce bude podmíněna negativním testem na přítomnost COVID-19. Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek ráno ve vyhrazených prostorách a oddělených skupinkách. Prosíme rodiče o zajištění příchodu dítěte s dostatečným předstihem před zahájením výuky (na výsledky se čeká ca 15 minut).

Jak bude testování probíhat?

“Není třeba se ničeho bát. Do sliznice testovaného se nedostane žádná cizí látka, stěr se provádí ničím nenapuštěnou vatovou tyčinkou. Test je neinvazivní, odběr samotný a manipulace s testem je velmi snadná a hlavně rychlá – výsledky jsou do 15 minut.”

Kdo se testovat nemusí?

  • Testování se netýká dětí a žáků navštěvujících školu za účelem individuální konzultace nebo individuální prezenční výuky.
  • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.
  • Pokud žák nebo zákonný zástupce předloží potvrzení o negativním testu z odběrového místa (do 48h po testování), nemusí být žák be škole testován

Ochrana dýchacích cest

Ačkoliv se to může zdát neintuitivní, i přes plánované testování se nadále vyžaduje nošení roušek. Citujeme ze stránek MŠMT o testování:

Důležité: Uvědomujeme si, že citlivost těchto testů není dokonalá. Přesto dokážou zásadním způsobem snížit pravděpodobnost nákazy ve škole. Každý zachycený případ pomáhá. Testování neznamená 100% ochranu! I nadále je nutné dodržovat ostatní režimová opatření.

Mimořádná opatření

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (PDF soubor) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021:

V mateřských školách

  • dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí,

V základních školách

  • žákům 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků, pokud je budova tohoto 1. stupně stavebně oddělena od budovy 2. stupně základní školy, a to včetně školní jídelny,
  • žákům 1. stupně ve škole, která nesplňuje výše uvedené podmínky, a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit),
  • na skupinové konzultaci žákům 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žákům 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest (ZDE) je stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak, že

  • v mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu
  • v základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku