Vyhlášení zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,
zápis do mateřské školy bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Přihlášky můžete předat v období 3. – 16. května 2021 elektronickou formou, poštou nebo kdykoliv po tel. domluvě osobně v budově školy.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání bude možné podávat, podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, následujícími způsoby:

1.     do datové schránky školy: ID: jfsmcjv

2.     poštou na adresu: ZŠ a MŠ Čistá u Horek, p.o., Čistá u Horek 236, 512 35 Čistá u Horek

3.     osobní podání: v období od 3. do 14. května 2021 – po telefonické domluvě (tel. č. MŠ: 606 170 078 , ZŠ: 606 170 082)

4.     e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu info@podhurou.cz

K žádosti je potřeba přiložit také kopii rodného listu dítěte, občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců a potvrzení lékaře o očkování dítěte (součást žádosti o přijetí):

-> Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. (Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.)
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Dokumenty ke stažení