Představujeme e-learning

Jak už asi víte, právě jsme spustili první verzi vlastního e-learningu. V tomto článku si odpovíme na celou škálu otázek: Co náš e-learning obsahuje? Proč jsme začali vyvíjet školní intranet? Pro koho vytváříme kurzy a jak? Kdy nabídneme obsah dalším třídám? A na závěr, jaké jsou další plány?  

Náhled z kurzu myšlenkových map

Co je obsahem e-learningu?

Kromě veřejné prezentace školy tvoří náš web od letošního února ještě druhá část – intranet pro zaměstnance a žáky školy. Ten se skládá z diskuzního fóra, zjednodušené sociální sítě s možností vytvářet skupiny a vyměňovat si zprávy a nástrojů pro vytváření interaktivního obsahu a kurzů, které pak žáci prochází ve svém vlastním tempu. Pro pilotní verzi jsme připravili kurzy na myšlenkové mapy, paměťové techniky a průvodce vesmírem.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je badatel-724x1024.jpg.
Žákům se automaticky přičítá “palivo” pro další cestu. Destinace si pak sami odemykají, pokud si nevyberou jinou odměnu.

Proč jsme začali vyvíjet školní intranet?

Hlavní myšlenkou bylo vytvořit prostředí, které nám umožní rozšíření základního učiva a otevření diskuze o dalším směru vzdělávání na škole. Intranet nevznikl pouze pro potřeby online výuky, která i nadále pokračuje v prostředí virtuálních učeben. Intranet může například skvěle navazovat na školní kroužky, dobrovolné projekty, soutěže a zájmové studium obecně. Další zajímavou možností je vytváření kurzů pro žáky na individuálním vzdělávacím plánu. 

Pro koho vytváříme kurzy a jak?

Kurzy budou obsahovat rozšiřující učivo, které si zatím nenašlo cestu do platných osnov. Celý systém jsme v průběhu letošního roku vytvářeli bez extra nákladů, pomocí bezplatných nástrojů v prostředí redakčního systému WordPress. Nástroj Learnpress jsme si museli nejdříve sami přeložit do češtiny, dosud nebyl lokalizován. Interaktivní obsah tvoříme v nástroji H5P. O zbytek se stará Buddypress a bbpress, nástroje na vlastní sociální síť a diskuzní fórum, i trocha vlastního kódování, aby systém odpovídal potřebám menší školy na venkově. Při vytváření herních prvků pro zvýšení atraktivity zájmového vzdělávání se zase opíráme o nástroj Gamipress. Jinak stačí nápad, dobrovolnické nadšení a zásoba kávy 🙂

Odznaky za dokončení kurzů

Kdy nabídneme obsah dalším třídám?

Pro testovací fázi jsme vybrali žáky 5. a 6. ročníku. Ale už v dubnu představíme nové kurzy a funkce, do kterých zapojíme i ostatní ročníky 2. stupně.

A na závěr, jak vypadají další plány?

Nabídka rozšiřujícího učiva se opírá o známé přísloví: “Dej člověku rybu a nasytíš jej na den. Nauč jej rybařit a nasytíš jej na celý život”. Připravujeme nové kurzy, od těch kratších o používání nástroje Anki, který metodou kartiček slouží například k opakování slovíček na PC i na mobilním telefonu, až po delší kurzy o základech robotiky a algoritmizace, na které navážeme na kroužcích a následně i v hodinách informatiky. Ale kromě kritického myšlení nezapomínáme ani na kreativní směry a osvětu v oblasti zdravého spánku a pravidelného pohybu, které jsou základem pro jakékoliv učení. V dalších plánech máme i školní wiki a možnost vytváření kurzů pro mladší spolužáky. Vyvíjet se budou i navazující herní prvky. Jednou z odměn bude možnost navrhnout si objekt pro tisk na školní 3D tiskárně, která umožňuje také tisk školních pomůcek.