Loučíme se s online výukou: od pondělí 17. května pokračuje výuka všech tříd ZŠ prezenčně

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznámilo, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 10. května 2021 bylo vydáno novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, které s účinností od 17. 5. 2021 mění následující:

Na základních školách
▪ na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací
▪ v krajích Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský a v hl. m. Praze se umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně bez rotace

Testování na COVID-19 proběhne už jen jednou týdně

Osobní přítomnost na prezenční výuce bude podmíněna negativním testem na přítomnost COVID-19. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Rouška ve vnitřních prostorách

“Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 4. května 2021
s účinností od 10. 5. 2021 stanoví, že není povinné nosit ochranu nosu a úst ve venkovních prostorech při zachování odstupu
2 metru od jiných osob, nejde-li o členy domácnosti. Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě tedy žák nebo zaměstnanec
nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob. Ve vnitřních prostorách pak nadále platí
povinnost nosit ochranu nosu a úst, se stanovenými výjimkami
(mj. děti v mateřské škole).”