Sběr papíru potrvá do pátku 24. září 2021

Sběr starého papíru

Staré noviny, časopisy, letáky, kancelářský papír, sešity, nebo  knihy v měkké vazbě je možné celodenně odkládat u zadního vchodu školy. 

Pokud bude papír označen jménem dítěte, bude mu množství započítáno do sběrové soutěže. Výtěžek podpoří aktivity školy.

V papíru nesmí být krabice, karton a lepenka. Tento materiál dokáže celý balík znehodnotit!!! Děkujeme za pochopení. 😊

Informace o dalších sběrových akcí v obci Čistá u Horek:

Sbírka pro Diakonii Broumov

Sběr železného šrotu

Sběr elektroodpadu a nebezpečného odpadu