Vyhlášení zápisu do 1. ročníku ZŠ 2022/2023

Zápis do prvního ročníku Základní školy Čistá u Horek, Čistá u Horek 236,
proběhne ve středu 20.4.2022 od 14:00 do 18:00 hodin.

K žádosti je potřeba doložit rodný list dítěte, občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců a v případě žádosti o odklad doporučení z poradny a od lékaře.

Žádosti je možné přinést k zápisu již předvyplněné, společně s dalšími dokumenty je naleznete ke stažení zde.

Zápis do 1. ročníku 2022/2023