Informace k zahájení školního roku 2023/2024

Infografika: zahájení školního roku 2023/2024

První školní den

Školní rok 2023/2024 zahájíme v pondělí 4. září 2023 v 8.15 hod ve Spolkovém domě. Poté se žáci a žákyně přesunou do kmenových tříd (ca do 10:00).

Organizace výuky

V úterý 5. září 2023 je výuka zkrácená na 4 vyučovací hodiny.
Od středy 6. září 2023 se již vyučuje podle rozvrhu.

Doprava

Školní autobus bude žáky přivážet a odvážet v určených časech od úterý 5. září 2023 (časy odjezdů budou rodičům upřesněny v první školní den).

Školní družina/jídelna

Provoz školní družiny a školní jídelny bude zahájen v úterý 5. září 2023.