Ohlédnutí a chystané novinky ve škole Pod Hůrou

Vážení rodiče, milí žáci,

s ohledem na přípravy k rozsáhlé rekonstrukci budovy školy bylo na dny 29. a 30. června vyhlášeno ředitelské volno. Začíná nám proto poslední týden letošního školního roku, který byl do značné míry poznamenán celosvětovou pandemií COVID-19. Nastal čas na krátké ohlédnutí a seznámení se s chystanými novinkami pro školní rok následující.

Pro začátek bych chtěl poděkovat vyučujícím, žákům i rodičům za zvládnutí obtížné situace související s výukou na dálku. I přes ztížené podmínky se podařilo připravit žáky 9. ročníku na úspěšné zvládnutí přijímacího řízení na střední školy. K výsledkům jim moc blahopřejeme.

Po náhlém uzavření škol se již nedostalo na řadu plánovaných aktivit, mezi které patří badatelský kroužek, škola paměti, deskové hry, víkend s astronomií, zájezd do Anglie, zvané přednášky a diskuze ke globálním tématům. Věřím, že se jejich uskutečnění pouze posouvá a že se na většinu z nich můžeme těšit už po letních prázdninách.

Co dalšího nás čeká v novém školním roce?

Zejména na 2. stupni budeme výuku zpestřovat dvěma liniemi projektů, a sice humanitní s důrazem na umění, kreativitu a komunikaci na straně jedné a přírodovědnou s hledáním širších souvislostí globálních témat na straně druhé. Zábavnou formou se vydáme na cestu od antických filozofů a myslitelů, kteří položili základy moderní demokracie, až k poznatkům současné vědy. 

Oba stupně pak čeká spolupráce na přípravě naučné stezky v malebné krajině Čisté u Horek. Pro častější výuku v přírodě zároveň plánujeme ve spolupráci s obcí vybudování venkovní učebny u nedalekého rybníka.

I nadále budeme žáky podporovat k aktivní účasti  v literárních, výtvarných i přírodovědných soutěžích a projektech. Jako příklad nám může posloužit třeba úspěch žáků v soutěži Požární ochrana očima dětí, které se zúčastnily rovněž děti z mateřské školy. 

Na závěr bych Vám chtěl všem popřát příjemně strávené letní měsíce.

Igor Jan Dvořák