Budova školy prochází o letních prázdninách rozsáhlou rekonstrukcí

Zateplení učebny na severní straně.

Obec Čistá u Horek odeslala na Ministerstvo financí v březnu letošního roku dvě dotační žádosti do podprogramu Podpory rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství.

Záměr projektů, který vyplynul z dlouhodobého plánu rozvoje školy, zahrnoval výměnu střešní krytiny a četné vnitřní úpravy, mezi které patří přechod na úspornější vytápění, výměna oken a vestavba nové učebny v podkroví budovy (naproti multifunkční učebně, která byla vybudována v srpnu 2019).

Prostory bývalé půdy…
..budou sloužit jako nová učebna.

Obec uspěla v obou případech a celkové náklady na projekty činí 8.205.138,- Kč. Dotace Ministerstva financí tvoří celých 90%, obec se tedy podílí částkou 820.514,- Kč. Navzdory skutečnosti, že se vyhodnocení žádostí vlivem dopadů pandemie covidu-19 protáhlo až do června, nic nakonec nebránilo zahájení vnitřních stavebních prací už v první polovině července.

Ve školce se už těší, že budou mít zahradu hned za (francouzskými) dveřmi. 🙂

Poděkování patří v první řadě obci Čistá u Horek, která dlouhodobě investuje jak prostředky, tak čas do zvelebování svého majetku. Dále nemůžeme opomenout pomoc zaměstnanců školy, bez kterých by půdní prostory nebyly vyklizeny včas a řada cenných učebních pomůcek s bohatou historií by tak nejspíš skončila likvidací.

Akumulační kamna už přesluhovala. Efektivnější vytápění umožní tepelná čerpadla.
Okna jsou nahrazována v celé budově.

Vnitřní úpravy postupují podle plánu a v úterý 1. září se tak můžeme těšit na zahájení nového školního roku. Do té doby Vám všem přejeme radostné letní dny.