Výuka na dálku: 7. a 9. ročník: Týden #1 (12.-16. října 2020)

Učíme se online

Konzultace
(zatím platí pro pondělí a úterý)

Vyučující7. ročník9. ročníkKontakty
Brendlováút 10:50-11:35po 10:50-11:35lenkabrendlova@seznam.cz
whatsapp – 732915055
Morávkovápo 11:40 – 12:25
út 8:55 – 9:40
po 12:55-13:40Messenger: Edita Moráková
e-mail soulier@centrum.cz
Laušmanovápo 10:50-11:35út 8:05-8:50Skype a messenger: Lucie Laušmanová
Šimáčkovápo 8:55 – 9:40po 11:40-12:25Skype a messenger: Ludmila Šimáčková
Rumlováút 10:00út 9:00doplníme
Dvořákpo 9:00 – 10:30tel. č. 606 170 078
e-mail: info@podhurou.cz

7. třída

Nově přidané:

Německý jazyk

Časování pravidelných sloves v přítomném čase (Otevřit zadání)

Zeměpis

Orientace na mapě Afrika.Vypracovat seznam zemí na kontinentu Afrika. Ke každé zemi zároveň vyhledat hlavní město.Vypracování může být v podobě obrázku. Obrázek musí mít legendu s popisem země-hl. město.

Přírodopis

Z učebnice vypsat a naučit se seznam podmínek a projevů života
Naučit se rovnici fotosyntézy (+opsat si ji do sešitu)

Matematika

Prostudovat přiložený výklad “Zlomky” a vypracovat přiložené příklady..

Český jazyk

Zobrazit soubor se zadáním ke stažení

Literatura

Povídka: Zápis do sešitu najdete v úkolech na Škole online. Na procvičení si vypracujte stranu 4 v pracovním sešitě.

Anglický jazyk

 – opakovat slovní zásobu na téma Oblečení
– zopakovat si gramatiku – přítomný prostý čas a přítomný průběhový čas – dle pracovního sešitu
str.74
– učebnice str.13/5,7,9
– učebnice str. 15 – přečíst a přeložit, neznámá slovíčka vypsat do slovníčku
– pracovní sešit str.8,9
– slovní zásoba celé úvodní lekce Welcome
K domácímu učení používat učebnice, pracovní sešit a možno také procvičovat online přes stránky
www.skolasnadhledem.cz – online cvičení  – cizí jazyk – úroveň A1

Dějepis

Přepsat si  zápis o “Křížových výpravách do sešitu.

9. třída

Nově přidané:

Zeměpis

Orientace na mapě ČR
Vypsat všechna CHKO a NP na našem území.Vypsat město (100+) obyvatel v blízkosti: Pálava, Čapí hnízdo, továrna škoda 1,2 a 3, Sněžka, pivovar Budvar, Paramo, Chrám svaté Barbory, Gotwaldov-Baťa,  sídlo leteckého průmyslu, rodiště bratří Čapků, hrobka šlechtického rodu Harachů, jakýkoliv cukrovar na území ČR, místp výroby cigaret, český  kapr, Jan Becher, 2 místa výroby el. proudu jadernou reakci, česká genová rezerva bílo-černo pruhovaného prasete – místo zrodu plemene, vznik kostkového cukru – kde?

Matematika

Lineární rovnice

Popis na: matematika.cz

Ekvivalentní úpravy rovnic

Řešené příklady na procvičení (v týdnu se tu objeví kvíz na zopakování)

Přírodopis

Český jazyk

Soubor se zadáním

Literatura

V pracovním sešitě vypracujte stranu 18 a stranu 24.

Anglický jazyk

pokračovat v učení nepravidelných sloves – viz tabulka v učebnici
– učebnice str.15,16 – neznámá slovíčka vypsat do sešitu a přeložit
– gramatika – zero conditional – učebnice str.18 – vypracovat + nastudovat si přehled gramatiky dle pracovního sešitu str. 60 – udělat si zápisek do sešitu
– PS str.8,9/1

K domácímu učení používat učebnice, pracovní sešit a možno také procvičovat online přes
stránky www.skolasnadhledem.cz – online cvičení  – cizí jazyk – úroveň A2

Dějepis

Přečíst si kapitolu “Kultura a věda v meziválečném období” strana 32 – 36 + vypracovat pracovní sešit strana 13-15.

Vypracovat referát na zadané téma.

Chemie

Redoxní reakce
(podrobnosti na škole online)

Beketovova řada reaktivity kovů
(podrobnosti na škole online)

Fyzika

Magnetismus, magnetické pole

Podrobnosti na Škole online.

Magnetismus, magnetické pole

Podrobnosti na Škole online.