Výuka od 12. října do 23. října 2020 v důsledku nových krizových opatření vlády

Informace průběžně aktualizujeme.

Tabulka s přehledem opatření pro ZŠ, zdroj: msmt.cz

Jaká opatření nás čekají?

Bez omezení pokračuje provoz mateřské školy, 1. stupně ZŠ (s výjimkou omezení zpěvu a plavání) a školní družiny, EDDA klubu i jídelny.

Od pondělí 12. října bude výuka na 2. stupni ZŠ pokračovat střídavě v týdenních cyklech. V prvním týdnu od 12. října budou do školy docházet žáci 6. a 8. ročníku, zatímco žáky 7. a 9. ročníku čeká výuka na dálku. V týdnu od 19. října se žáci vystřídají – na dálkovou výuku tedy přejdou žáci 6. a 8. ročníku. Obědy se distančním žákům odhlašují automaticky. Připomínáme žákům i rodičům, že podle novely školského zákona ze srpna 2020 je výuka na dálku povinná. Žádáme proto rodiče žáků, kteří pro výuku na dálku nemají dostatečné technické zázemí, aby nás kontaktovali na email. adrese info@podhurou.cz nebo na tel. čísle 606 170 078.

Výše uvedená opatření zatím platí do pátku 23. října, poté vláda rozhodne o dalším průběhu výuky. Ministerstvo školství zároveň vyhlásilo na pondělí 26. a úterý 27. října mimořádné volno, čímž prodloužilo podzimní prázdniny na celý týden 26. až 30. října.

Jak bude probíhat výuka na dálku?

V pondělí 12. října navštíví žáci na distanční formě výuky webové stránky školy, kde budou postupně nacházet zadání domácí práce v jednotlivých předmětech. Na vypracování budou mít celý týden a ve škole na své studium plynule navážou. Učitelé jim budou k dispozici kromě komunikace po mailu také během konzultačních hodin, a sice podle rozvrhu, který bude uveden společně s úkoly.