Od středy 14. října přechází na dálkovou výuku 1. i 2. stupeň ZŠ

Informace průběžně aktualizujeme.

Vláda ČR v pondělí 12. října oznámila zpřísněná opatření proti COVID-19, mezi která patří zamezení osobní přítomnosti žáků ZŠ v prostorách škol s platností od středy 14. října. Do podzimních prázdnin (týden od 26. do 30. října) proto všechny třídy ZŠ přecházejí na distanční výuku. Žáci by se podle vyjádření vlády mohli do školních lavic vrátit v pondělí 2. listopadu. Do té doby bude zároveň přerušen provoz školní družiny a EDDA klubu. V případě školní družiny se vrátíme k virtuální formě z jarních měsíců.

Provoz mateřské školy pokračuje v nezměněné podobě.

Změny v ošetřovném

Citujeme z webu MPSV:

“Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.”

Pro více informací o aktuálních podmínkách navštivte tuto stránku.

Jak bude probíhat výuka na dálku?

Ve středu 14. října navštíví žáci svůj účet na škole online, kde najdou další instrukce a přístupové heslo pro vstup do sekce distanční výuky na webu školy. Část výuky bude probíhat “v přímém přenosu” pomocí výukového nástroje. Vlastní uživatelský účet nebude zapotřebí, jednotlivé třídy budou mít připravené odkazy na webu školy.

Připomínáme žákům i rodičům, že podle novely školského zákona ze srpna 2020 je výuka na dálku povinná. Žádáme proto rodiče žáků, kteří pro výuku na dálku nemají dostatečné technické zázemí, aby nás kontaktovali na email. adrese info@podhurou.cz nebo na tel. čísle 606 170 078.