Informace k začátku školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku

Školní rok 2021/2022 zahájíme se žáky 2.-9. ročníku ve středu 1.9.2021 v 8.15 hod. v kmenových učebnách (rodičům prvňáčků sdělí podrobnosti o prvním školním dni paní učitelka třídní). Od 8.15 hod. zároveň zveme rodiče žáků na úvodní informační besedu s panem ředitelem a panem starostou ve Spolkovém domě (vstup ze školního dvora). Navštívit nás také mohou přátelé netradičního vzdělávání a zájemci o tvořivé a sportovní volnočasové aktivity v úterý 31. srpna 2021 od 9.00 do 16.00 hod. přímo ve škole: Pozvánka k návštěvě čistecké školy na závěr letních prázdnin.

Doprava

Školní auto bude žáky přivážet a odvážet v určených časech od čtvrtka 2. 9. 2021 (časy odjezdů budou rodičům upřesněny v první školní den).

Testování na přítomnost COVID-19

Testování na covid-19 se netýká dětí z MŠ. Vzhledem k aktuálním epidemiologicko-hygienickým nařízením bude ve škole provedeno preventivní testování ve 3 etapách:

– testování pomocí antigenních testů proběhne ve dnech 1.9. (2.9. u prvňáků), 6. 9. a 9. 9. (testování se nemusí účastnit žáci, kteří doloží doklad o řádně dokončeném očkování nebo doklad o prodělání nemoci COVID-19 v uplynulých 180 dnech)


– testování ve škole je možné nahradit platným negativním testem z odběrového místa

Ochrana dýchacích cest


– pokud žáci odmítnou účast preventivního testování a nevztahuje se na ně příslušná výjimka (prodělaná nemoc, očkování), platí pro ně povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, i ve třídách. Pro ostatní žáky tato povinnost platí pouze ve společných prostorech školy.


– nošení roušek (dle výše zmíněných pravidel) dále není povinné pouze v případě závažných zdravotních důvodů, které musí být doloženy lékařským potvrzením


– nadále platí hygienická opatření v prostorech školy (mytí rukou, používání dezinfekce)

Školní družina/jídelna

Provoz školní družiny i jídelny bude zahájen ve čtvrtek 2. září 2021 (první testování na COVID-19 proběhne až po ranní družině).

Organizace výuky

První školní den žáky čekají 2 vyučovací hodiny (do 10.00 hod), zbylé dny prvního školního týdne se vyučuje do 12.00 hod.