Školní reportér, ep.3: Na návštěvě badatelského kroužku

V badatelském kroužku se formou hry seznamujeme se základy programování. Zjišťujeme, jak roboti přemýšlejí, jak se s nimi pracuje a snažíme se jim porozumět. Některé si sami stavíme a objevujeme tím různé konstrukce a převody. Rozvíjíme tak tvořivost a kreativitu, logické a informativní myšlení, schopnost se rozhodovat. Učíme se pracovat v týmu, spolupracovat, přemýšlet a chápat věci v souvislostech.

A když si chceme od robotů a programování odpočinout, odhalujeme formou pokusů svět kolem nás.