Den dětí aneb zachraň studánku víly Voděnky

Ve středu 1. června se uskutečnil na zahradě naší školy dětský den určený jak pro naše děti, tak pro celou veřejnost. Téma akce bylo Zachraň studánku víly Voděnky. Děti čekala cesta plná úkolů, které byly vždy nějak spojené s vodou. Luštily například různé rébusy, poznávaly vodní živočichy a rostliny, lovily na háček papírové rybičky, mohly si vyrobit lodičku nebo zkusit stříkat hadicí na různá vodní zvířátka. Na konci je čekala odměna a loutková pohádka, kterou přijelo představit Divadlo Kozlík. Počasí nám přálo, děti i rodiče si mohli dopřát občerstvení, které zajistily paní kuchařky ze školní jídelny a dětský den jsme si všichni moc užili!

Lucie Laušmanová, Simona Felcmanová