Družinové maškarní odpoledne.

Ve čtvrtek 25. 2. 2021 se konalo maškarní odpoledne ve školní družině. Všichni žáci a žákyně první a druhé třídy se tohoto odpoledne zúčastnili s nadšením. Děti se vypravily v karnevalových kostýmech na procházku po obci a po celou dobu […]

Read more →

Výzva pro družinové děti

Milá děvčátka, milí chlapci, jistě všichni dobře víte, že jsme se přihlásili do soutěže “PTAČÍ PITNÝ REŽIM”. Vše o této soutěži jsme společně probírali na družinovém kruhu. Někteří z vás se ihned zapojili a přispěli skvělými nápady. Nyní vás všechny […]

Read more →