Nabídka kroužků pro školní rok 2022/2023 (začínáme v pondělí 19. září 2022)

Kroužek bude otevřen při minimálním počtu 4 dětí.Kroužky budou spuštěny od 19. 9. 2022.……………………………………………………………………………… • Karate – L. Kocmánkováúterý 13:45 – 14:45 hodinčtvrtek 13:45 – 14:45 hodin • Přírodovědný – L. Čepastředa 14 – 15 hod • Matematický kroužek – […]

Read more →

Podzimní sběr: papír pro školní sběr můžete shromažďovat do konce září 2022

Doma můžete už teď soustřeďovat staré noviny, časopisy, letáky, kancelářský papír, sešity, nebo  knihy v měkké vazbě.Podrobnosti o zahájení a místu pro odkládání starého papíru budou zveřejněny v druhé polovině září. Pokud bude papír označen jménem dítěte, bude mu množství započítáno […]

Read more →