Čarodějnice

V rámci letošního čarodějnického dne děti z MŠ i ZŠ soutěžily, tančily, zpívaly i ochutnávaly různé “pamlsky.” Ve školní družině ještě pokračovalo další čarodějné mlsání (sušení červi a cvrčci) a vše zakončilo spálení čarodějnice a opékání. Plnění soutěžních úkolů. Ochutnávka […]

Read more →

Zveme Vás na povídání o dopadu klimatické změny s Jiřím Malíkem ze sdružení Živá voda, z.s. (středa 27.4.2022 od 17 hod. ve Spolkovém domě)

O sdružení Živá voda Občanské sdružení Živá voda bylo založeno v roce 2005 Jiřím Malíkem, dlouholetým ekologem z Hnutí Duha, profesně vodařem Správy CHKO Broumovsko s cílem celoplošně zadržovat vodu v krajině. Ten je předsedou sdružení, garantuje i odborné zázemí […]

Read more →